Co najdete ve Fabrice

Fabrika - Svitavy

RECEPCE - INFORMACE

Základní informační bod Fabriky, prodej vstupenek, turistické informace.
tel.: 461 535 220, 731 677 692
recepce@kultura-svitavy.cz

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB

Zabezpečuje co nejširší kulturní a společenskou nabídku služeb pro svitavské občany a podporu amatérských kulturních aktivit ve městě. Středisko kulturních služeb je také správcem Fabriky.
Zpráva o činnosti Střediska kulturních služeb v roce 2012
www.kultura-svitavy.cz

POSLUCHÁRNA (AULA)

Přednášková místnost s maximální kapacitou 70 míst je vybavena moderní audiovizuální a projekční technikou s velikostí promítacího plátna 2x3 metry. Posluchárna je určena pro přednáškovou činnost a pořádání menších seminářů a školení. Možnost pronájmu.
Informace o pronájmu na recepci Fabriky

UČEBNY

Dvě multimediální místnosti pro výuku jazyků, každá o kapacitě 32 míst jsou vybaveny kvalitní audioviziulání technikou. Možnost pronájmu.
Informace o pronájmu na recepci Fabriky

KONGRESOVÝ A DIVADELNÍ SÁL

Sál je vybaven moderní audiovizuální technologií s možností projekce, jeho součástí jsou překladatelské kabiny. Kapacita sálu je 404 míst k sezení (275 míst sál, 129 balkon). Sál je plně akustický, jeviště je vybaveno klasickými divadelními tahy, moderní zvukovou a osvětlovací technologií. Sál je určen pro divadelní představení, kongresy, koncerty, festivaly, taneční soutěže, konference, semináře, přednášky, školení, shromáždění, plesy atd.

ANTIKVARIÁT - FILATELIE

Prodej časopisů, novin, pohlednic, fotografií, plakátů, starých dokumentů, map, gramofonových desek, grafiky, obrazů apod. Kompletní sortiment pro filatelii a sběratelství (známky, dopisní obálky, pohlednice). Další služby: oceňování knih, známek a jiného sběratelského materiálu.
www.antikvariat.obchodsvitavy.cz

TELEVIZNÍ STUDIO CMS TV

Výroba pořadů pro vysílání CMS TV Svitavy, tvorba reklamních spotů, videoprezentací firem a institucí, vícekamerové záznamy z akcí na objednávku. Televizní studio je integrovanou součástí mediálního systému Fabriky.
www.comvision.cz

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE SVITAVÁCH

Moderní knihovna s rozsáhlým knihovním fondem je srdcem Fabriky. Poskytuje standardní informační služby a přístup k elektronickým informačním zdrojům. Knihovna je rozdělena do několika sekcí: oddělení pro dospělé, oddělení pro mládež, dětské oddělení, hudební oddělení, studovna, multimediální počítačová sekce. V novém hudebním oddělení je k dispozici přes 800 hudebních CD a další audiovizuální média. Děti mohou využívat multimediální vzdělávací programy.
www.booksy.cz

 

PASÁŽ

Pasáž je spojovacím prvkem umožňujícím průchod středem Fabriky z náměstí Míru na Komenského náměstí. Lidé, kteří budou Fabrikou procházet, mají možnost využít nejen její služby, ale mohou zhlédnou různé výstavy umístěné jak v pasáži, tak i v jednotlivých podlažích Fabriky.

RESTAURACE FABRIKA

Školní restaurace Fabrika
Odborné pracoviště gastro oborů Integrované střední školy (Moravská Třebová)
Otevírací doba: Pondělí - Pátek 10:00 - 14:15
 

KHK PARDUBICKÉHO KRAJE

Hospodářská komora Pardubického kraje, oblastní kancelář Svitavy. Podpora podnikatelských aktivit a poskytování služeb podnikatelům.
www.khkpc.cz

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Teritoriální pracoviště Svitavy
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
www.zpmvcr.cz

 

KLUB SENIORŮ SVITAVY

Zajišťuje kulturní a zájmovou činnost pro seniory.
Bc. Milena Brzoňová, tel.: 724 360 060
e-mail: symil@seznam.cz
provozní doba: PO 14:00 - 17:00 hod.

 

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, o.s.

Základní organizace Svitavy
Stěžejním cílem vešekré činnosti SPCCH je integračním způsobem dosáhnout zvýšení kvality života postižených civilizačními chorobami.
kontakt: Věra Skalická, tel.: 607 572 862
e-mail: spcchzosvitavy@seznam.cz
úřední hodiny: Čtvrtek od 10:00 do 13:00 hod.
V červenci a srpnu úřední hodny dle potřeby

 

InHelp, o.p.s.

tel.: 774 602 021
www.inhelp.cz

 

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SALVIA

Zajišťuje sociální služby - osobní asistenci, odlehčovací služby (respitní péče v domácím prostředí), odborné sociální poradenství, službu a dialog - pomoc po telefonu pro osaměle žijící osoby se zdravotním postižením a seniory, dopravu osob se zdravotním postižením a seniorů, právní poradenství, výuku na počítači pro osoby se zdravotním postižením, v předvánočním čase Vánoční setkání pro osaměle žijící osoby se zdravotním postižením a seniory apod.
www.salvia.cz

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK

Služby pro rodinu, široká škála aktivit především pro matky s dětmi na rodičovské dovolené, zprostředkování vzdělávacích kurzů, pořádání akcí pro celé rodiny.
www.materskearodinnecentrumkrucek.webnode.cz