Co najdete ve Fabrice

Fabrika - Svitavy

RECEPCE - INFORMACE

Základní informační bod Fabriky, prodej vstupenek, turistické informace.
tel.: 461 535 220, 731 677 692
recepce@kultura-svitavy.cz

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB

Zabezpečuje co nejširší kulturní a společenskou nabídku služeb pro svitavské občany
a podporu amatérských kulturních aktivit ve městě. Středisko kulturních služeb je také správcem Fabriky.

www.kultura-svitavy.cz

POSLUCHÁRNA (AULA)

Přednášková místnost s maximální kapacitou 70 míst je vybavena moderní audiovizuální a projekční technikou s velikostí promítacího plátna 2x3 metry. Posluchárna je určena
pro přednáškovou činnost a pořádání menších seminářů a školení. Možnost pronájmu.
Informace o pronájmu na recepci Fabriky

 

UČEBNY

Dvě multimediální místnosti pro výuku jazyků, každá o kapacitě 32 míst k sezení, jsou vybaveny kvalitní audioviziulání technikou. Možnost pronájmu.
Informace o pronájmu na recepci Fabriky

 

KONGRESOVÝ A DIVADELNÍ SÁL

Sál je vybaven moderní audiovizuální technologií s možností projekce. Kapacita sálu je 404 míst k sezení (275 míst sál, 129 balkon). Sál je plně akustický, jeviště je vybaveno klasickými divadelními tahy, moderní zvukovou a osvětlovací technologií. Sál je určen pro divadelní představení, kongresy, koncerty, festivaly, taneční soutěže, konference, semináře, přednášky, školení, shromáždění, plesy atd.

 

ANTIKVARIÁT - FILATELIE

Prodej časopisů, novin, pohlednic, fotografií, plakátů, starých dokumentů, map, gramofonových desek, grafiky, obrazů apod. Kompletní sortiment pro filatelii a sběratelství (známky, dopisní obálky, pohlednice). Další služby: oceňování knih, známek a jiného sběratelského materiálu.

Antikvariát MarLen

Martin Vondráček

IČ : 72899514

DIČ: CZ8404173514

účet: ČSOB 249337864/0300

mobil : +420 732 423 235

mobil : +420 606 364 736 p.Chaloupková (v pracovní době)

email: antikvariat-filatelie@obchodsvitavy.cz


Provozní doba: Po - Pá: 8:00 -12:00 13:00 - 17:00 hod.
So: 8:00 -11:00 hod.

www.antikvariat.obchodsvitavy.cz

 

TELEVIZNÍ STUDIO CMS TV

Výroba pořadů pro vysílání CMS TV Svitavy, tvorba reklamních spotů, videoprezentací firem a institucí, vícekamerové záznamy z akcí na objednávku. Televizní studio je integrovanou součástí mediálního systému Fabriky.
www.comvision.cz

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE SVITAVÁCH

Moderní knihovna s rozsáhlým knihovním fondem je srdcem Fabriky. Poskytuje standardní informační služby a přístup k elektronickým informačním zdrojům. Knihovna je rozdělena do několika sekcí: oddělení pro dospělé, oddělení pro mládež, dětské oddělení, hudební oddělení, studovna, multimediální počítačová sekce. V novém hudebním oddělení je k dispozici přes 800 hudebních CD a další audiovizuální média. Děti mohou využívat multimediální vzdělávací programy.

Marta Bauerová - ředitelka, tel.: 461 533 295
fax: 461 541 715
email:knihovna@booksy,
www: www.booksy.cz

Výpůjční doba oddělení pro dospělé:
Po - St: 9:00 - 18:00 hod.
Čtvrtek: 12:00 - 18:00 hod.
Pátek: 9:00 - 18:00 hod.
Sobota: 9:00 - 12:00 hod.

Výpůjční doba dětského oddělení
Po - Út: 12:00 - 18:00 hod.
Středa: 9:00 - 18:00 hod.
Čt - Pá: 12:00 - 18:00 hod.
So: 9:00 - 12:00

 

PASÁŽ

Pasáž je spojovacím prvkem umožňujícím průchod středem Fabriky z náměstí Míru na Komenského náměstí. Lidé, kteří budou Fabrikou procházet, mají možnost využít nejen její služby, ale mohou zhlédnou různé výstavy umístěné jak v pasáži, tak i v jednotlivých podlažích Fabriky.

 

RESTAURACE FABRIKA

Školní restaurace Fabrika
Odborné pracoviště gastro oborů Integrované střední školy (Moravská Třebová)
Otevírací doba: Pondělí - Pátek 10:00 - 14:30

Kontakty:

úsek kuchyně 702 290 916
úsek obsluhy 702 290 899
úsek ekonomický 702 290 917

juniorov@issmt.czOtevřeno: Pondělí - Pátek 10:00 - 14:30

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
PARDUBICKÉHO KRAJE

Oblastní kancelář Svitavy

Ing. Lenka Müllerová - vedoucí kanceláře

tel: 724 613 968 email: svitavy@khkpce.cz

www: www.khkpce.cz a www.komora.cz

Provozní doba:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Teritoriální pracoviště Svitavy (3. NP, dveře 304)
Tel.: 461 535 310
Infolinka: 844 211 211
www.zpmvcr.cz

Otevírací doba:

středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30

 

KLUB SENIORŮ SVITAVY

Klub seniorů Svitavy, z. s., je samostatnou právnickou osobou – spolkem. Jeho hlavní činností je uspokojování společných zájmů členů. To je prováděno zejména prostřednictvím:

a) zapojení seniorů do veřejného, kulturního, společenského a sportovního života,
b) organizování různých přednášek, seminářů, kurzů a besed,
c) pořádání společenských, kulturních a sportovních aktivit, poznávacích zájezdů, vycházek a kulturně společenských akcí,
d) rozvoje spolupráce s jinými subjekty zaměřenými zejména na seniory.

Zázemí má v budově Multifunkčního, vzdělávacího, komunitního a kulturního centra Fabrika (3. NP) a je bezbariérově přístupný všem seniorům města. V příjemném prostředí se senioři pravidelně scházejí, navazují nové kontakty, ale především se věnují svým zálibám a zájmům společně se svými vrstevníky.

Kontakt:

Bc. Milena Brzoňová - 724 360 060
e-mail: kssvitavy@gmail.com
Facebook
IČ: 056 46 341

Provozní doba:
(místnost klubu Multifunkční centrum FABRIKA 3. podlaží, dveře č. 301)

pondělí 14:00 – 17:00

čtvrtek 10:00 – 11:30 – (úhrada členských příspěvků, podávání přihlášek, vyplňování žádostí o Senior Pas …)
 

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, o.s.

Základní organizace Svitavy
Stěžejním cílem vešekré činnosti SPCCH je integračním způsobem dosáhnout zvýšení kvality života postižených civilizačními chorobami.

Učebna č. 3.03 ve 3.NP

Kontakt:
Marie Grmelová, tel.: 608 808 578
email: spcchzosvitavy@seznam.cz


Úřední hodiny: Čtvrtek od 10:00 do 11:30 hod.

 

 

 

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SALVIA

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. je od 18.9..2014 zaregistrováno u KU Pardubice jako poskytovatel sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Číslo registrace Krú 56140/2014

IČ: 030 17 621
DIČ: 030 17 621

Datová schránka: xkzq59k
Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu : 3500975369/0800
e-mail: salvia@salvia.cz

Kontakty:

Tel.: 461 535 324
www: http://www.salvia.cz/KONTAKT


MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s. (dále jen RC) je organizací, která nabízí aktivity a služby rodičům s malými dětmi. Rodinné cenrum Krůček je otevřeno každý den
v týdnu, kdy nabízíme zajímavý program formou pravidelných klubů pro děti a jejich rodiče či prarodiče, stačí si vybrat dle věku dítěte a chuti rodičů (vítáni jsou i prarodiče!). Aktivity rodinného centra Krůček lze rozdělit na pravidelnou činnost během celého týdne (kluby
a poradny), akce navíc v průběhu celého roku pro rodiny i širší veřejnost, příměstské tábory o prázdninách, vzdělávání matek a rodičů i poskytování vzdělání formou nepravidelných poraden. Svou činností se snažíme o zkvalitnění, zpestření a zlepšení života rodin s dětmi ve Svitavách.

Kontakty:

E-mail: materskecentrum@kruceksvitavy.cz

Tel: 737 236 152 / 733 518 999

IČO: 26539411
DIČ: CZ 26539411
č. účtu: 2400604099 / 2010