Kontakty

FABRIKA SVITAVY:

  

Multikulturní centrum Fabrika    GPS: 49°45'21.64"N 16°28'20.48"E
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy

RECEPCE

email: recepce@kultura-svitavy.cz

tel.: 461 535 220, 731 677 692

Provozní doba recepce:
Po - Pá: 6:00 - 20:00 hod. 
So:         6:30 - 11:30 hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ AKCE:
Po - Pá: 6:00 - 17:00 hod.

červenec - srpen
Po - Pá: 6:00 - 14:30

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB

Mgr. Petr Mohr - ředitel SKS, tel.: 731 151 878
email: petr.mohr@kultura-svitavy.cz

Kulturní pracovnice a pracovníci SKS:


MgA. Martin Mohr, tel.: 739 172 312
email: martin.mohr@kultura-svitavy.cz


Eva Kolářová, tel.: 604 226 348
email: eva.kolarova@kultura-svitavy.cz


Vladislav Steinbauer, tel.: 734 283 465
email: vlada.steinbauer@kultura-svitavy.cz

 

Správce objektu:


Jaroslav Pittner - správce Fabriky, tel.: 731 677 693
email: jaroslav.pittner@kultura-svitavy.cz

 

Zvukař & osvětlovač (v jedné osobě):


Daniel Zezula - zvukař/osvětlovač SKS, tel.: 731 677 691
email: daniel.zezula@kultura-svitavy.cz

             

Technici:

Jiří Hroch

Jaroslav Donda

 

KONGRESOVÝ A DIVADELNÍ SÁL
UČEBNY A POSLUCHÁRNA (AULA)

Informace o pronájmu na recepci Fabriky
tel.: 461 535 220, 731 677 692
email: recepce@kultura-svitavy.cz


ANTIKVARIÁT - FILATELIE

Antikvariát MarLen

Martin Vondráček

IČ : 72899514

DIČ: CZ8404173514

účet: ČSOB 249337864/0300

mobil : +420 732 423 235

mobil : +420 606 364 736 p.Chaloupková (v pracovní době)

email:  antikvariat-filatelie@obchodsvitavy.cz

Provozní doba: Po - Pá: 8:00 -12:00 13:00 - 17:00 hod.
                         So: 8:00 -11:00 hod.

 

TELEVIZNÍ STUDIO CMS TV

Petr Horák, tel.: 603 483 479
email: cms@cms-tv.cz

Provozní doba: 9:00 - 22:00 hod. (nepravidelně)
Veřejnost pouze po telefonickém objednání

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE SVITAVÁCH

Marta Bauerová - ředitelka, tel.: 461 533 295
fax: 461 541 715
email:knihovna@booksy,
www: www.booksy.cz

Výpůjční doba oddělení pro dospělé:
Po - St:  9:00 - 18:00 hod.
Čtvrtek: 12:00 - 18:00 hod.
Pátek:    9:00 - 18:00 hod.
Sobota:  9:00 - 12:00 hod.

Výpůjční doba dětského oddělení
Po - Út: 12:00 - 18:00 hod.
Středa:  9:00 - 18:00 hod.
Čt - Pá: 12:00 - 18:00 hod.
So:         9:00 - 12:00

 

RESTAURACE FABRIKA

ŠKOLNÍ RESTAURACE FABRIKA
Wolkerova alej 92/18
568 02 SVITAVY

Kontakty:

úsek kuchyně 702 290 916
úsek obsluhy 702 290 899
úsek ekonomický 702 290 917

juniorov@issmt.czOtevřeno: Pondělí - Pátek 10:00 - 14:30
                                                                                                             

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
PARDUBICKÉHO KRAJE

Oblastní kancelář Svitavy

Ing. Lenka Müllerová - vedoucí kanceláře

tel: 724 613 968 email: svitavy@khkpce.cz

www: www.khkpce.cz a www.komora.cz

Provozní doba:

Pondělí    8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Úterý       8:00 - 12:00   13:00 - 14:00
Středa     8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Čtvrtek    8:00 - 12:00   13:00 - 14:00
Pátek      8:00 - 12:00
 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Teritoriální pracoviště Svitavy (3. NP, dveře 304)
Tel.: 461 535 310
Infolinka: 844 211 211
www.zpmvcr.cz

Otevírací doba:

středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
 

 

KLUB SENIORŮ SVITAVY

Klub seniorů Svitavy, z. s., je samostatnou právnickou osobou – spolkem. Jeho hlavní činností je uspokojování společných zájmů členů. To je prováděno zejména prostřednictvím:

a) zapojení seniorů do veřejného, kulturního, společenského a sportovního života,
b) organizování různých přednášek, seminářů, kurzů a besed,
c) pořádání společenských, kulturních a sportovních aktivit, poznávacích zájezdů, vycházek a kulturně společenských akcí,
d) rozvoje spolupráce s jinými subjekty zaměřenými zejména na seniory.

Zázemí má v budově Multifunkčního, vzdělávacího, komunitního a kulturního centra Fabrika (3. NP)  a je bezbariérově přístupný všem seniorům města. V příjemném prostředí se senioři pravidelně scházejí, navazují nové kontakty, ale především se věnují svým zálibám a zájmům společně se svými vrstevníky.

Kontakt:

Bc. Milena Brzoňová - 724 360 060
e-mail: kssvitavy@gmail.com
Facebook
IČ: 056 46 341

Provozní doba:
(místnost klubu Multifunkční centrum FABRIKA 3. podlaží, dveře č. 301)

pondělí 14:00 – 17:00

čtvrtek 10:00 – 11:30 – (úhrada členských příspěvků, podávání přihlášek, vyplňování žádostí o Senior Pas …)

 

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
V ČR, o.s.

Základní organizace Svitavy
Stěžejním cílem vešekré činnosti SPCCH je integračním způsobem dosáhnout zvýšení kvality života postižených civilizačními chorobami.

Učebna č. 3.03 ve 3.NP

Kontakt:
Marie Grmelová, tel.: 608 808 578
email: spcchzosvitavy@seznam.cz
 

Úřední hodiny: Čtvrtek od 10:00 do 11:30 hod.
 

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SALVIA

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.

Adresa: Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. je od 18.9..2014 zaregistrováno u KU Pardubice jako poskytovatel sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Číslo registrace Krú 56140/2014

IČ: 030 17 621
DIČ: 030 17 621

Datová schránka: xkzq59k
Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu : 3500975369/0800
e-mail: salvia@salvia.cz

Kontakty:

Tel.:    461 535 324
 www: http://www.salvia.cz/KONTAKT

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s. (dále jen RC) je organizací, která nabízí aktivity a služby rodičům s malými dětmi. Rodinné cenrum Krůček je otevřeno každý den
v týdnu, kdy nabízíme zajímavý program formou pravidelných klubů pro děti a jejich rodiče či prarodiče, stačí si vybrat dle věku dítěte a chuti rodičů (vítáni jsou i prarodiče!). Aktivity rodinného centra Krůček lze rozdělit na pravidelnou činnost během celého týdne (kluby
a poradny), akce navíc v průběhu celého roku pro rodiny i širší veřejnost, příměstské tábory o prázdninách, vzdělávání matek a rodičů i poskytování vzdělání formou nepravidelných poraden. Svou činností se snažíme o zkvalitnění, zpestření a zlepšení života rodin s dětmi ve Svitavách.

E-mail: materskecentrum@kruceksvitavy.cz

Tel: 737 236 152 / 733 518 999

IČO: 26539411
DIČ: CZ 26539411
č. účtu: 2400604099 / 2010