On-line prodej vstupenek

On-line prodej vstupenek na pořady SKS 

 

Všeobecné obchodní podmínky při rezervaci a nákupu e-vstupenek na webu www.kultura-svitavy.cz realizované pro Středisko kulturních služeb města Svitavy, společností GoPay s.r.o. a společnostní DISdata s.r.o.

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení pořádaná Střediskem kulturních služeb města Svitavy, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.kultura-svitavy.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
Způsob nákupu vstupenky
Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace i způsob doručení E-vstupenky. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na web stránku společnosti DISdata, kde je zákazníkovi zobrazena konečná cena vstupenek, doplněna o bankovní poplatek za transakci. Souhlasem s touto sumou je zákazník přesměrován na stránky společnosti GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku.
Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka s potvrzením o zakoupení vstupenek, které je potřeba přímo z této stránky kvalitně vytisknout a prokázat se jimi při vstupu na představení.
Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.
Potvrzení obsahující QR nebo čárový kód vytiskněte ve velikosti, v které se vám zobrazí na stránce – používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu. Nezvětšujte je, ani nezmenšujte!!! Hlavním a podstatným identifikátorem každého potvrzení je QR nebo čárový kód, resp. číselný kód. V případě, že zákazník při vstupu na představení nepředloží vytištěné potvrzení o zakoupení vstupenek přes internet, nebo toto bude nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jeho pravost, nemá nárok na vydání vstupenek, ani na vrácení peněz.
Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup či rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět. Na nákup a rezervaci vstupenky má zákazník časový zámek 20 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup či rezervace do 20 minut, jsou dočasně rezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje.
Reklamace
Reklamaci je možné uplatnit do začátku představení. Vstupenky zakoupené prostřednictvím internetového obchodu po uznané reklamaci lze po domluvě s recepční nebo pokladní vyměnit za vstupenky na jiné představení.
Pokud se zákazník při uznané reklamaci nedomluví na výměně vstupenek nebo z objektivních technických důvodů nemůže být odehráno představení, na které je zakoupena elektronická vstupenka a zákazník nechce lístek směnit, je možnost vrácení peněz originální platební metodou. Zákazník musí po domluvě s recepční nebo pokladní poslat na email kultura@kultura-svitavy.cz potvrzovací email o platbě a na základě tohoto emailu a uznané
reklamace je mu na jeho účet, ze kterého prováděl platbu, poslána částka bez bankovních poplatků, kterou uhradil za vstupenky.
Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.
Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.
Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.
Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s návštěvním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.

Ve Svitavách dne 15.7.2017